Autor: Šárka Pelikánová, Connect Economic Group s.r.o.


 
Velké množství lidí se obává, že v důchodovém věku nebude schopno pokrýt veškeré své životní náklady. Zároveň je tíží, že se stanou pro společnost nepotřebnými. Díky těmto a dalším důvodům je stále spousta důchodců pracovně aktivních. Mají však nějaké daňové a jiné úlevy oproti jiným zaměstnancům? Odpovědi na tyto otázky najdete v dnešním článku.
 
Starobní či invalidní důchodci stále častěji přistupují k možnosti si přivydělat a vstupují do pracovních poměrů nebo uzavírají dohody mimo pracovní poměr, případně se rozhodnou podnikat. Pracovat v důchodu je tedy možné, jen je potřeba mít na paměti několik záležitostí.
 
U předčasných starobních důchodců je důležité vědět, že žádná forma jejich přivýdělku nemůže založit účast na odvodu sociálního pojištění. Bylo by to v přímém rozporu s vyplácenou dávkou. Invalidní důchodci zároveň mohou uplatnit při zdaňování svých příjmů slevy na invaliditu a u zkrácených úvazků či dohod mimo pracovní poměr nemusí řešit doplatky do minimálního zdravotního pojištění. Od příštího roku, konkrétně od 01.02.2023 budou moci zároveň zaměstnavatelé, kteří na zkrácené úvazky zaměstnají osoby starší 55 let nebo osoby se zdravotním postižením uplatnit slevu na sociálním pojištění ve výši 5 %. K uplatnění slevy bude ale potřeba splnit několik podmínek. Není proto určitě na škodu kontaktovat předem svého mzdového účetního a zkonzultovat možnosti pro uplatnění slevy na sociálním pojištění.
 
 

Vaše kontaktní údaje a odkazy

https://www.connectgroup.cz/

Copyright © 2023 Šárka Pelikánová, All rights reserved.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email