Medailonky členů

Členové Business Friends s platným členstvím mají možnost publikovat své medailonky na webu www.businessfriends.cz.

Medailonek člena

Informace o autorovi medailonku

Vytvořte medailonek

Hranaté závorky odstraňte a místo nich napište vlastní relevantní obsah. Vytečkované oblasti rovněž nahraďte vlastním obsahem. Text "(s prolinkem na váš web)" a "(s prolinkem na stránku klubu)" odstraňte. Je to jen připomínka, že k textu s názvem společnosti či klubu můžete připojit odkaz na příslušnou URL. Nezapomeňte, že obsah medailonku můžete formátovat a celý medailonek tím osvěžíte a zvýrazníte:-)
Stručné shrnutí Vašeho medailonku.
Obrázky *

Maximum file size: 516MB

Nahrajte 1 obrázek NA ŠÍŘKU ve formátu jpg, jpeg nebo png. Velikost obrázku je MAXIMÁLNĚ 600 kB. První obrázek bude náhledovým obrázkem Vašeho medailonku. Obrázek upravte tak, aby hlavní obsah obrázku byl vertikálně vycentrovaný. Pokud se jedná o váš portrét, měl by váš obličej být vertikálně uprostřed.
Název klubu, jehož jste členem *
Region či město, ve kterém je váš klub *
Práva k užití nahraných obrázků