Síť podnikatelů Business Friends propojuje podnikatele i na mezinárodní úrovni. Vytváříme mezinárodní online kluby, ve kterých se každých 14 dní setkávají podnikatelé z různých zemí. Za každou zemi je v klubu je jen jeden zástupce. Ten je jakousi pomyslnou “branou” pro členy z ostatních zemí k obchodním příležitostem v jeho vlastní zemi. Každý obor je v klubu zastoupen pouze jedním členem. 

Mezinárodní kluby mají mnohanásobně větší obchodní potenciál než běžné regionální kluby. Dochází totiž nejen k navázání spolupráce mezi jednotlivými členy, ale i k propojování na další zahraniční subjekty a k dalším obchodním příležitostem.

Členové všech klubů Business Friends se jednou ročně setkávají na Celosvětovém setkání Business Friends, které probíhá každý rok v jiné zemi.

Žádné události