Článek je pro tyto účely odborný text na téma z oboru člena. Jedná se o souvislý text v rozsahu minimálně několika odstavců. Business Friends si vyhrazuje právo článek neopublikovat, pokud nesplňuje interní nároky na kvalitu a rozsah článku.

Článkem pro tyto účely není: pozdrav uživatelům webu; – kopie firemního newsletteru; – text e-mailu; – duplikát firemního stručného blogu.

Vyhrazujeme si právo publikovat články v pořadí, které je férové i vůči ostatním členům. Pokud je aktuálně větší množství článků odeslaných ke schválení, publikujeme je postupně, aby každý článek měl dostatečný časový prostor mezi novinkami a byl vidět. V případě, že jste odeslali větší množství článků ve stejném období, budeme je rovněž publikovat postupně v delším časovém úseku, aby na webu Business Friends dostávali férově prostor všichni naši členové.

Články členů

Články členů

Informace o autorovi článku

Pokud uvedete URL původní stránky, nebudou vyhledávače ani jeden z webů penalizovat a obsah bez problému zobrazí

Vytvořte článek

Článek je pro tyto účely odborný text na určité téma z oboru člena. Jedná se o souvislý text v rozsahu minimálně několika odstavců.
Článek pro tyto účely není: - pozdrav uživatelům webu; - kopie firemního newsletteru; - text e-mailu; - duplikát firemního stručného blogu.
Business Friends si vyhrazuje právo článek neopublikovat, pokud nesplňuje interní nároky na kvalitu a rozsah článku.
Stručné shrnutí Vašeho článku v délce 150 znaků.
Obrázky *

Maximum file size: 516MB

Nahrajte maximálně 1 obrázek NA ŠÍŘKU ve formátu jpg, jpeg nebo png. Velikost obrázku musí být MAXIMÁLNĚ 600 kB. Šířka obrázku musí být 600 px, jinak bude na tuto šířku po nahrání automaticky upraven.
Rubrika *
Vyberte položku NOVINKY. Zaškrtněte klub, jehož jste členem.
Štítek *
Zaškrtněte KLUB, jehož jste členem.
Práva k užití nahraných obrázků