Autor: Šárka Pelikánová

Název společnosti: Connect Economic Group s.r.o.

Obor: ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Kontakt: pelikanova.sarka@connectgroup.cz , 774 724 463

 


Sleva na sociálním pojištění může ušetřit nemálo peněz. Odkdy může zaměstnavatel čerpat slevu na pojistném a za jakých podmínek? Kdy se sleva uplatňuje a kdy ji naopak čerpat nemůžete? A co dalšího musíte o tomto tématu vědět? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v článku.

 

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel na vybraný okruh zaměstnanců čerpat slevu na pojistném. Sleva se vždy uplatňuje za kalendářní měsíc na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. Jde o tyto kategorie zaměstnanců:

 

a) Osoby starší 55 let.

b) Pečující o dítě mladší 10 let.

c) Pečující o osoby blízké, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. U této kategorie sleva závisí na stupni závislosti a na věku závislé osoby.

d) Studenti do 26 let věku připravující se na budoucí povolání studiem.

e) V uplynulých 12 kalendářních měsících uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci.

f) Osoby se zdravotním postižením.

g) Osoby mladší 21 let.

 

Pokud by jeden zaměstnanec splňoval více důvodů pro uplatnění slevy, může zaměstnavatel uplatnit slevu na zaměstnance v kalendářním měsíci jen jednou. Stejná analogie platí i v případě, že zaměstnanec má více pracovních nebo služebních poměrů u jednoho zaměstnavatele. Slevu lze uplatnit pouze u jednoho pracovního poměru.

 

Důležitou podmínkou pro uplatnění nároku je sjednání kratší pracovní doby v rozsahu 8 hodin ale nejvíce 30 hodin týdně. Sjednání zkráceného úvazku se nevyžaduje pouze u zaměstnance mladšího 21 let.

 

Sleva za zaměstnance nenáleží pokud:

 

a) Základ pro odvod sociálního pojištění je u zaměstnance vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. To je nutné brát v úvahu jak u zaměstnance, který je odměňován měsíční mzdou, tak u zaměstnance, který je odměňován hodinovou mzdou.

b) Odpracovaná doba v pracovním poměru nebo služebním poměru zaměstnance je v kalendářním měsíci vyšší než 138 hodin. U zaměstnanců mladších 21 let se splnění této podmínky nesleduje.

c) Se týká zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, který je zároveň zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

d) Jde o zaměstnance, kteří se nacházejí v tzv. kurzarbeitu.

 

Zaměstnavatel zároveň musí ČSSZ oznámit záměr, že chce na konkrétního zaměstnance slevu uplatňovat a musí počítat s tím, že měsíční přehled o výši pojistného musí vždy podat v řádném termínu, tj. do 20. dne následujícího měsíce. Výše slevy pak činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

 

Poslechněte si naši epizodu podcastu na téma podpory zkrácených úvazků.

 

Vaše kontaktní údaje a odkazy

https://www.connectgroup.cz/

Copyright © 2023 Šárka Pelikánová, All rights reserved.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email