Rozhovor s Romanou Křížovou, majitelkou Business Friends s.r.o., vedla Veronika Honsová, Content Queen a marketingová ředitelka Business Friends.

Jak hodnotíš první půlrok existence Business Friends?

Považuji ho za velký úspěch. Podařilo se nám založit zcela nový a moderní networkingový koncept, který vzbuzuje obrovský zájem nejen v ČR, ale i v zahraničí. A tento koncept začínáme velmi úspěšně uplatňovat i na zakázku ve velkých firmách.

Naši členové jsou velmi spokojeni a členská základna stále narůstá. K aktuálnímu datu máme 15 klubů v 8 městech se 132 členy. A ti si dopomohli k zakázkám za více než 2,5 MKč i přesto, že jsme začali v době Coronaviru a následně letních prázdnin. Je to i díky tomu, že naši členové jsou aktivně propojeni napříč republikou a nejsou izolovaní ve svých lokálních klubech. Všichni se znají a mají možnost spolu aktivně spolupracovat a pomáhat si.

Co se ti podařilo, na co jsi nejvíc hrdá?

I přesto, že jsme vznikli 17. 3. 2020, tedy den po vyhlášení karantény, se nám podařilo vytvořit velmi silnou networkingovou síť. Okamžitě jsme se přizpůsobili situaci a ihned začali pořádat online setkání. Díky tomu nám velmi rychle přibývali členové, kteří v té době nenacházeli jiné možnosti networkingu a cítili se izolovaní. My jsme jim umožnili kontakt s ostatními podnikateli, podporu a získávání nových zakázek v době, která byla velmi složitá.

Navíc naše členy stále zviditelňujeme pomocí efektivních marketingových nástrojů, což jim samozřejmě přináší další zakázky. Marketing u nás skvěle vede Veronika Honsová – Content Queen. Naši členové jsou vidět na sociálních sítích, na webu Business Friends a dalších portálech. Mají zde své podnikatelské medailonky, publikují odborné články, zveřejňují své akce. Připravujeme však i další způsoby zviditelnění, protože členství v Business Friends chápeme zejména jako formu marketingu pro naše členy s cílem získávání zakázek a navazování dlouhodobých kvalitních podnikatelských a potažmo i osobních vztahů.

Jsem hrdá i na to, že jsme již v červnu spustili mezinárodní online setkání podnikatelů (32 účastníků z 19 zemí), které velmi úspěšně proběhlo i v srpnu (19 účastníků ze 16 zemí). A také 15. 10. 2020 zahajujeme první Juniorský online klub pro podnikatele ve věku 18-26 let. U nás si své místo najde každý typ podnikatele a díky takto širokém záběru je náš koncept zcela jedinečný.

Proběhlo také 10 celorepublikových akcí, o které je velký zájem nejen mezi členy, ale i mezi fanoušky Business Friends. A mnoho dalších akcí na zajímavých místech plánujeme i na další měsíce.

Kam Business Friends dále směřuje?

V průběhu následujícího půlroku připravujeme zahájení Celorepublikového online klubu i zahájení prvního Mezinárodního online klubu pod vedením Jany Havlíčkové Business Friends Plzeň. Vznikají nové kluby v Praze a ve Východních Čechách a máme zájemce o spolupráci i z dalších regionů.

Na rozvoj v regionech se chceme nyní zaměřit a vytvořit zde regionální komunity Business Friends. Jsme nyní otevřeni všem, kdo by si chtěli otevřít svůj regionální klub, juniorský klub, mezinárodní klub či online klub jakéhokoliv typu. Jednáme také s několika zájemci o vytvoření sítě Business Friends v zahraničí.

Ráda bych touto cestou poděkovala i týmu partnerů a manažerů Business Friends, bez kterého by celý koncept nemohl tak skvěle fungovat:-)

Naším cílem je stát se v roce 2021 největším a nejkvalitnějším networkingovým konceptem v České republice s celosvětovým dosahem.