Autor: Dana Ferfecká, Účetnictví – Klefer s.r.o.

V posledních dnech hodně živnostníků z důvodu nemožnosti vykonávat jejich výdělečnou činnost, přemýšlí o přerušení nebo úplného ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidenci na Úřadu práce, především z důvodu neplacení záloha na SP a ZP (i když tato povinnost je nyní vládním balíčkem také odpuštěna až do srpna 2020), ale i zažádání o podporu v nezaměstnanosti. Na tu má nárok každý občan s bydlištěm na území ČR, kdo byl v předchozích 2 letech účasten alespoň 12 měsíců důchodového pojištění – tedy platil sociální pojištění)

Jaký je tedy postup a na co má živnostník nárok?

1. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE.

2. OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat (nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání) také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

“OSVČ může být následně ze strany OSSZ kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání. V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.”

3. Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Jakou žádost je třeba vyplnit?

Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Kde najdu formuláře?

Žádost o zprostředkování zaměstnání je k dispozici ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti naleznete ZDE.

Kde a jak mohu žádosti odeslat?

Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem.

“Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.”

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli na podatelnu MPSV.

A co bude dál?

Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřadu práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli na podatelnu MPSV.

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE.