Autor: Matyáš Staněk,. AEDIT, s.r.o. (www.aedit.cz)

 

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí. Makedonským jazykem hovoří kolem 2 milionů lidí, přímo v Makedonii jde o cca 1, 5 mil. občanů. Další makedonské komunity žijí v okolních státech. Typickým rysem makedonské cyrilice je písmeno ќ, jež označuje zvuk podobný dlouhému c.

Nejblíže má k bulharštině, dle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny. Za otce myšlenky, že Makedonci jsou samostatný národ nezávislý na Bulharech a že makedonština je svébytný jazyk, je považován spisovatel Ďordi Pulevski. Otázka nejen jazykového sebeurčení Makedonců je přitom velmi kontroverzní politické téma. Spory ohledně státní autonomie, názvu či jazyka Makedonii doprovázejí po celou dobu její existence.

Pro rozlišení od antické (helénské) makedonštiny je především řeckými autory označována slavomakedonština. Řecko považuje jméno tohoto jazyka za neoprávněně užívané, protože jedinou pravou makedonštinou je podle nich řecký dialekt, kterým hovořil starověký vládce Alexandr Veliký, třebaže „řeckost“ tohoto jazyka nebyla přesvědčivě prokázána. Podle nich přišli Slované na toto území až dávno po pádu Makedonské říše, a je tudíž historicky nesprávné říkat slovanskému jazyku makedonština. Nicméně zbytek světa včetně mezinárodních tiskových agentur a lingvistů název „makedonština“ uznává a užívá. Bilaterální vztahy Řecka a Severní Makedonie jsou tímto tématem dlouhodobě velice poznamenané.

Makedonština je jedním ze skupiny jazyků, které označujeme jako Balkánský jazykový svaz (sem patří bulharština, albánština, rumunština, částečně novořečtina). Tyto jazyky sdílejí některé typologické paralely, např.: postponovaný určitý člen, absence infinitivu, některá opisná vyjádření různých gramatických kategorií nebo třeba vokativ.

 

Prameny:

https://lnkd.in/e7iHwcMZ;
https://lnkd.in/eFgArzgD;
https://lnkd.in/epYDFs7G;
https://lnkd.in/e3UvXqny;
https://lnkd.in/endc-Fyf.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email