Autor: Matyáš Staněk, AEDIT s.r.o. (www.aedit.cz)

 

Jaká je budoucnost překladatelství s umělou inteligencí?

V posledních letech jsme doslova zahlceni informacemi o rozvoji umělé inteligence. Fenomén AI zásadně mění také obor překladatelství. V tomto článku se pokusím stručně vysvětlit, co se konkrétně v naší práci mění, a co očekáváme v nejbližší budoucnosti.
Mnozí z Vás znají nástroj Google Translator. Ten v roce 2016 začal pro překlad používat neuronové sítě. Tyto sítě využívají umělé neurony, které napodobují fungování neuronů v lidském mozku. Jsou schopné hlubokého učení a samy si vyhledávají dříve přeložené texty, ze kterých se neustále učí.
Dnes je proto již běžné, že se k překladateli dostane při zadání zakázky již předem přeložený text, který je třeba „jen“ zkontrolovat. Nutno říci, že i přes vysokou a rostoucí kvalitu automaticky vytvořených překladů tyto texty stále ve většině případů nedosahují finální kvality. I u těch nejjednodušších textů, kde umělá inteligence dosahuje nejlepších výsledků, je nutno počítat s tím, že někde udělá chybu, nebo nepřeloží text úplně dokonale. A i kdyby AI udělala jen jedinou chybu na stránku, tak někdo tu chybu musí najít. Musí tedy přečíst zdrojový text, poté přeložený text, pak se zamyslet a zhodnotit, zda je vše v pořádku. Tento postup zabere nějaký čas. Ve skutečnosti je tento postup v průměru jen o cca 20 – 40 %* kratší, než když zkušený a rychlý překladatel zpracuje text úplně sám.
Je potřeba zmínit, že automatický překlad vypadá jinak než ten, který od začátku dělal člověk. AI si totiž neumí poradit s věcmi, jako je kontext či smysl. Jsou texty, u kterých to však tolik nevadí a lze je publikovat jen s minimálními zásahy, protože svůj účel splní. Avšak s rostoucí důležitostí textu roste také potřeba lidského zásahu.
Co bude dál? Kvalita AI se bude neustále zvyšovat, avšak ze své podstaty se z ní nikdy nestane člověk. Na jednu stranu ubývá textů, které si chce někdo nechat přeložit, protože si vystačí s automatickým překladem. Globalizace a digitalizace však přináší obrovský nárůst cizojazyčného obsahu, což v důsledku vede k růstu celého překladatelského trhu.

 

*Tento údaj vychází z interních měření společnosti AEDIT s.r.o. prováděných v průběhu roku 2023.

 

stanek@aedit.cz
+420 777 306 190

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email