Autor: Milena Žitníková, StartOnline 

Současný stav přivedl mnoho firem do obrovských finančních problémů. Některé byly nucené zastavit provoz, jiné zas nemají odbyt pro své služby nebo zboží. Příčina jejich vážné situace však může být i v tom, že nemají vytvořené stabilní produktové portfolio, ke kterému rozhodně patří digitální produkt. Víte, oč jde a jak vám může pomoci?

Co je produktové portfolio?

Produktové portfolio je souhrn všech produktů a služeb ve firemní nabídce. Jeden z možných přístupů, jak se na produktové portfolio podívat, nabízí Strategyzer – inovativní byznysová platforma. Produktové portfolio u ní má tyto 3 složky:

  • Nehmotný produkt – obvykle služba závislá na lidské kapacitě, prostoru a hodinách
  • Hmotný produkt – zboží určené k prodeji
  • Digitální produkt – online kurzy, nabídka online nástrojů, budování reklamních ploch apod.

Sama platforma Strategyzer vstoupila na trh publikováním knihy Tvorba business modelů (hmotný produkt), kterou zaštítila prestižní vydavatelská skupina Wiley. Spolu s knihou také nabídla webovou platformu (digitální produkt), kde poskytla doplňující zdroje ke studiu a specializované online kurzy. Nakonec platforma za nejvyšší cenu nabídla i konzultaci a supervizi pro firmy (nehmotný produkt). Právě kombinace všech těchto produktů vytvořilo stabilní produktové portfolio. Co to je?

Nestabilní produktové portfolio, zdroj problémů

To, co hrozí, když firma nabízí třeba jen pořádání událostí, vidíme v poslední době na každém rohu. Jednoduše může ze dne na den přijít o veškerý příjem. Právě to je příklad nestabilního produktového portfolia a podobných případů je celá řada. Patří sem např. všechny firmy, jejichž příjmy závisí na službách nenahraditelných jedinců. Jejich nemoc nebo odchod jim následně může vzít veškerý zisk. Stejně tak sem patří i firmy, které závisí na přízni počasí či dalších neovlivnitelných podmínkách. Nestabilní tedy mohou být obecně ty firmy, které mají příjmy jen z jednoho typu činnosti. Dnes jsou zavřené kamenné obchody a mnoho prodejců si možná řeklo, že je třeba mít i nějaký online doplněk. Příští krizi však může způsobit masivní výpadek internetu. Jak si tedy zajistit stabilitu?

Diverzifikace portfolia nevede ke stabilitě jen u investorů

K získání větší stability firmy je třeba diverzifikovat produktové portfolio, zařadit do něj více produktů či služeb, které vyžadují různé strategie prodeje, různý byznys model, předpokládají různé scénáře vývoje trhů, odlišné distribuční kanály apod. Zkrátka přemýšlet stejně jako zkušení investoři, kteří také nevsází všechny své úspory na jednoho koně. Stabilita firmy se pak může opírat hned o tři nohy, o hmotný, nehmotný a digitální produkt. Ale obvykle stačí pouze dvě. Pokud se tyto produkty synergicky doplňují, mohou výrazným způsobem zvýšit stabilitu firmy a snížit možné ztráty, ale za normální situace i výrazným způsobem zvýšit zisk.

Digitální produkt je nejednoduší způsob stabilizace firmy

Současnost ukazuje, že nejednoduší způsob stabilizace portfolia a firmy je vstup do online světa. Mnoho marketingových firem ke svým službám nabízí např. webináře a online školení, do onlinu se ale přesouvají i sportovní trenéři, lektoři, koučové a poradci, o e-shopu jako současné nutnosti snad už ani není třeba mluvit. Velkým trendem v západní Evropě je také pořádání online kongresu jako formátu, skrze který je možné poskytnout vysoce odborný a obsah za přijatelnou cenu. Kromě jednorázových plateb za nabízený obsah vám mohou zajistit příjem i různé modely předplatného online služeb nebo online nástrojů, aplikací a softwaru. V případě tvorby rozsáhlých obsahových platforem můžete zase profitovat z placeného obsahu třetích stran a prodeje reklamních ploch. Všechny tyto formy produktu či distribuce jsou nezávislé na zákazu vycházení či lidské kapacitě. Kdy začít s tímto typem produktu?

Přidávejte digitální produkt až po stabilizaci služeb či zboží

Pokud jste své podnikání nezahájili s digitálním produktem, pro jeho tvorbu je nejlepší čas v momentu, když máte potřebné finance a zároveň i minimálně jednu nohu podnikání stabilní. Digitální produkt se nejlépe tvoří z nadbytku, kdy např. už vaše kapacita nestačí na osobní setkání, vaše živé akce praskají ve švech nebo máte tolik obsahu, že můžete jeho část zpoplatnit apod. Jak správně vytvořit takový produkt?

Hodnotová nabídka je klíč k tvorbě dalších produktů

Důležitým sjednocujícím prvkem každého produktového portfolia je jednotná cílová skupina a hodnotová nabídka, kterou produkty adekvátně vyjadřují. Hodnotová nabídka je stručně řečeno přínos, který má vaše služba/produkt pro cílovou skupinu, za kterou tato cílová skupina ráda zaplatí. Právě ta je východiskem pro tvorbu nového online produktu. Hodnotovou nabídkou Strategyzeru bychom mohli třeba vyjádřit tak, že této skupině jde o to, aby jednotlivci a firmy zlepšili a rozvíjeli své podnikání a přinášeli na trh nové produkty a služby, které jsou zde potřeba. Tu hodnotu přinášejí formou knihy, online kurzů nebo osobních konzultací.

My ve StartOnline jsme si definovali, že důvodem naší marketingové činnosti je podporovat vznik a šíření projektů, které nám dávají smysl. Za 4 roky činnosti jsme si ověřili, že právě takovou činnost jsou firmy a jednotlivci ochotni finančně ohodnotit. Tohoto cíle je však možné dosahovat různými způsoby. Kromě standardních marketingových služeb, které poskytujeme na bázi hodinové odměny za práci (nehmotný produkt), využíváme naše know-how i pro spoluvytváření digitálních produktů na partnerské bázi s jinými subjekty (digitální produkt). Sdílíme s nimi riziko a zisk, které takové sdílené podnikání přinese a tím si zabezpečujeme jiný zdroj příjmů.

Chcete pomoci vytvořit online produkt, anebo ho již máte, ale nefunguje vám či nevíte jak ho distribuovat? Obraťte se na nás, v online jsme jako doma a vy budete též!