Průzkum zájmu o doprovodné akce Business Friends

Průzkum zájmu o doprovodné akce Business Friends

Připravujeme pro vás plán akcí na příští rok. Vaše odpovědi nám pomohou pro vás uspořádat akce, které vás zajímají. Dotazník je anonymní. Budeme rádi, pokud nám poskytnete pravdivé a otevřené odpovědi a komentáře.

Kde jste členem?

Klub/-y, kde jste členem

Jste spokojeni s akcemi Business Friends?

Zajímá vás účast na doprovodných akcích Business Friends nad rámec pravidelných klubových setkání?
Jste spokojeni s doprovodnými akcemi, které pro vás Business Friends pořádá?

Jaké akce považujete za zajímavé a přínosné?

Čím vyšší číslo, tím více je pro vás daný typ akce zajímavý.

Co je pro vás rozhodující pro to, abyste se akce zúčastnili?

Čím vyšší číslo, tím je pro vás daný faktor důležitější.

Vaše preference ohledně organizace akce

Jak často máte zájem se akcí účastnit? (vyberte jednu možnost.)
V jakém čase jsou pro vás akce nejvhodnější? (Můžete vybrat více možností.)