V podzimních měsících pořádáme podnikatelskou Konferenci Business Friends s mezinárodní účastí.

Cílem konference je propojit podnikatele ze všech regionů ČR. Mezi speakery jsou i zahraniční experti, kteří obohatí akci o globálnější pohled či srovnání podnikatelských témat s řešeními v zahraničí.

Odpolední část je zaměřena zejména na panelové diskuse. Společným jmenovatelem jednotlivých panelů je typ společnosti, obor, téma a další.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KONFERENCI BUSINESS FRIENDS 2021