Jméno a příjmení: Martin Zbořil

Název společnosti: Veritas

Pozice: Advokát a partner

Obor: Advokacie

Členství v klubu: Pardubice

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Jsem zakládajícím partnerem poradenské skupiny Veritas poskytující komplexní služby v oblasti práva a daní. Naši advokáti a další poradci poskytují vysoce kvalifikované poradenské služby. Ke klientům přistupujeme vždy individuálně. Kvalitní právní výstup je samozřejmostí, stejně důležitá je pro nás i srozumitelnost výstupu pro klienta. Klientům nabízíme efektivní řešení, která fungují.

Ve své praxi se zaměřuji na občanské a obchodní právo. K mé specializaci patří právo nemovitostní (zejména sepis a revize kupní, zástavní či nájemní smlouvy), a to včetně související právní pomoci tzv. na klíč, tj. úschova peněžních prostředků a ověření podpisů účastníků. Mimoto Vám mohu pomoci s analýzou, sepisem či revizí smluv, zejména pak v oblasti autorskoprávní či obchodní. Zaměřují se také na pomoc korporátní klientele v souvislosti s jejich interními statusovými dokumenty (společenské smlouvy, stanovy apod.).

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Portfolio našich právních služeb využívá zejména korporátní a veřejnoprávní klientela, nicméně odborné služby poskytujeme i jednotlivcům. 

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Vzhledem k mé zahraniční praxi jsme schopen poskytnout Vám služby i v německém jazyce, když jsem držitelem nejvyšší jazykové zkoušky „Zentrale Oberstufenprüfung“ (stupeň C2; úroveň rodilého mluvčího).

S klienty rád spolupracuji na přátelské a uvolněné úrovni, vždy pak s náležitou péčí a svědomitostí.