Marketingový dotazník Business Friends

Marketingový dotazník Business Friends

Připravujeme novou marketingovou strategii pro rok 2021. Budeme rádi, pokud si najdete čas na zodpovězení následujících otázek. Na jejich základě vytvoříme konkretizovanou poptávku a oslovíme marketingové firmy v Business Friends s žádostí o nabídku služeb.

Cílem marketingu na sociálních sítích je:

  • Zvyšování povědomí o konceptu Business Friends a jeho specifikách
  • Přivádění hostů do klubů v rámci všech krajů a regionů
  • Konverze hostů na členy

Vycházíme z vaší znalosti konceptu Business Friends, klubů a členů

Na které sociální síti se podle vás nejvíc pohybuje cílová skupina Business Friends?
O které sociální síti se domníváte, že je pro marketing aktivit Business Friends stěžejní?
Je podle vás lepší dávat příspěvky jen na stěžejní síť nebo by měly být i na dalších sítích?
Doporučujete spojovat na jednotlivých sítích centrální i regionální obsah pod jednu stránku? (aktuálně máme 17 klubů v 5 krajích)
Je podle vás lepší mít uzavřenou skupinu pro členy na Facebooku nebo spíše na LinkedIn?