„Poctivost, trpělivost a pokora jsou skutečně opravdovým úspěchem v podnikání,“ říká Pavel Neckář, jednatel z Vzdělávací společnosti Flotila.s.r.o.

Jméno a příjmení: Pavel Neckář

Název společnosti: Vzdělávací společnost Flotila s.r.o. 

Pozice: Jednatel

Obor: Komplexní firemní vzdělávání

Členství v klubu: 1. Business Club Brno  


 

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Ve vzdělávání podnikáme již od roku 1998, kdy jsme s bratrem založili firmu. Vzdělávací společnost Flotila s.r.o. má pod sebou ještě další 2 společnosti a to AML jazykovou školu(www.aml-skola.cz) a Educatoria institut s.r.o. (www.educatoria.cz). Počet zaměstnanců i externích lektorů, kteří s námi spolupracují na denní či týdenní bázi od té doby stoupl na 67. Věnujeme se manažerskému vzdělávání (komunikace, konflikty, asertivita, řízení času, stress management atd.), výuce jazyků a překladům (učíme více než 10 světových jazyků a překládáme do více než 36 jazyků)  a školení MS Office (jsme hrdí, že můžeme nabídnout 2 školitele Microsoft Partner, kteří s námi mnoho let trvale spolupracují).

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Našimi zákazníky jsou malé, střední, ale i velké firmy. Rádi děláme se společnostmi, kteří mají svobodného ducha, kde panuje respekt a úcta a kterým záleží nejen na obratech, ale i atmosféře na pracovišti a na vztazích, které mezi sebou mají. Jsme rádi, že takovéto firmy tvoří většinu našich zákazníků. V tomto duchu rádi nabídneme své služby a budeme rádi za propojení s takovými společnostmi.

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Jsem hrdý na to, že mohu nazvat naši firmu firmou svobodnou. Administrativní pracovníci mohou chodit do práce kdy oni chtějí. Povinné je pouze jedno dopolední setkání týdně. Zbytek si řídí zcela sami. Vedení firmy dělá každý druhý měsíc setkání, které je vedené formou diskuze a kde každý může ovlivnit a tvořit chod firmy. Každý se podílí na určování výšky svého platu. Tato strategie se velmi vyplácí a energie, kterou zaměstnanci a lektoři vrací zpátky firmě je nesmírná. Nikdo nikoho nekontroluje ani nehlídá, protože to není potřeba. Lidi sami chtějí přinést ze sebe to nejlepší a to je potenciál, který chceme umět použít.

Velikým úspěchem je i to, že již 10 let  fungujeme zcela bez marketingu a daří se nám pomalu, pozvolna a trvale růst. Je to tím, že se nám naši klienti vrací, doporučují nás či s námi stále zůstávají. Vzhledem k této skutečnosti a tomu, že nemáme ambici být největší vzdělávací společností, jsme se před 10 lety rozhodli stopnout reklamy a přestat platit marketingové služby. Výsledek je, že zakázky stále pozvolna rostou a my zpravidla hledáme jen nové lektory.

Máte nějaké životní krédo?

Létá se účastním různých přechodových rituálů a ceremonií. Při této osobní práci říkají indiáni z kmene Lakota: Aho Mytakuye Oyasin, což je v překladu Všem mým vztahům tj. vztah k sobě, ke své rodině, ale i velké rodině, která žije na této planetě, k přírodě i ke zvířatům. To se mi zdá, že v naší společnosti chybí a já se svou společností a lidmi kolem chci být těmi, kteří toto krédo svými životy do naší společnosti zase navrací. Kéž nás je více:-)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email