Výroční finanční dokumenty, známé jako roční účetní závěrky (RÚZ), jsou kritickou součástí jakéhokoli podnikání. Tyto dokumenty představují strukturovaný přehled o finančním výkonnosti podniku a slouží jako důležitý nástroj pro rozhodování pro management, investory a další zainteresované strany. Bez ohledu na to, zda jste začínající podnikatel nebo zkušený ředitel, je důležité pochopit, jak efektivně a správně provádět RÚZ.

Plánování a příprava RÚZ

Určitě je potřeba práce na roční účetní závěrce správně naplánovat, což bude ve většině případů záviset na termínu podání daňového přiznání či na termínu auditu, pokud je účetní jednotka auditovaná. Každý podnikatel by si měl hlavně pohlídat, že jsou zaúčtované všechny účetní doklady a spárované všechny platby v bance a v pokladně. Rovněž by měl včas projít se svým účetním rozvahu a výkaz zisku a ztrát za dané účetní období, aby nebyl následně překvapený z výsledku hospodaření a daně, kterou musí zaplatit.

 

Běžné chyby při zpracování RÚZ

Nejčastějšími chybami jsou nezaúčtované uzávěrkové operace – např. časové rozlišení nákladů a výnosů či přecenění cizoměnových závazků, pohledávek, bank a pokladen k rozvahovému dni. Další častou chybou je větší množství neidentifikovatelných plateb v bance, a tedy i chybějících dokladů.

 

Kdy začít s přípravou RÚZ?

Ideální je veškeré účetní operace účtovat průběžně a před sestavením účetní závěrky se skutečně soustředit pouze na uzávěrkové operace a na kontroly zaúčtovaných dokladů.

 

Role hlavního účetního v procesu RÚZ

Hlavní účetní má klíčovou roli v kontrole připravené účetní závěrky.

 

Specifika RÚZ pro auditované firmy

V případě auditovaných firem schvaluje účetní závěrku auditor, který hodnotí její věrohodnost a poskytuje hodnocení o finanční pozici a výsledku hospodaření účetní jednotky.

 

Kdo nese zodpovědnost za správnost účetní závěrky?

Za správnost účetní závěrky zodpovídá vždy statutární orgán účetní jednotky.

 

Zveřejňování účetní závěrky

Účetní jednotky zapsané ve veřejných rejstřících jsou povinny účetní závěrku vždy zveřejnit, a to bez jakýchkoli výjimek.

 

RÚZ je komplexní a důležitý proces, který vyžaduje přesnost, pečlivost a detailní znalosti účetnictví. Každý podnikatel by měl tyto aspekty vzít v úvahu, aby se zajistilo, že jejich podnikání je transparentní, spravedlivé a v souladu s předpisy.

 

Poslechněte si naši epizodu podcastu na téma RÚZ.

 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email