Autor: Šárka Pelikánová, Connect Economic Group s.r.o.

Vznik práva zaměstnance na dovolenou bude nově založen na týdenní pracovní době zaměstnance. Tento nový koncept dovolené, založený na týdenní pracovní době, by měl lépe odpovídat skutečně odpracované době zaměstnance. To ocení zejména zaměstnanci s nepravidelně rozvrženými směnami, případně ti, u nichž došlo ke změně rozvrhu pracovní doby.

Změna se nejvíce dotkne zaměstnanců s kratší týdenní pracovní dobou, tedy snížených úvazků. Ti měli dosud nárok na stejný počet dnů dovolené jako zaměstnanci s větším počtem odpracovaných hodin týdně. Nyní to bude tak, že jakmile zaměstnanec odpracuje určitý počet hodin, vznikne mu nárok na určitý počet hodin dovolené (ne dní, které jsou různě dlouhé).

Příklady:

  • Při nároku na 5 týdnů dovolené budou mít zaměstnanci pracující 8 hodin denně (40 hodin týdně) nárok na 200 hodin dovolené (5 týdnů krát 40 hodin).

  • Ti, kteří mají ve smlouvě stanovenou pracovní dobu 6 hodin denně (30 hodin týdně), by měli nárok pouze na 150 hodin dovolené (5 týdnů krát 30 hodin).

Tento výpočet dovolené se dotkne především zaměstnanců, kteří pracují v různých dnech různě dlouhou dobu (krátký a dlouhý týden) a také těch, kteří během roku změní délku úvazku.

Výpočet dovolené na základě odpracovaných hodin by tedy měl zajistit poměrně delší dovolenou lidem, kteří mají například 10hodinové či 12hodinové směny. Ti, vzhledem k tomu, že nepracují nepřetržitě 5 dní v týdnu, mají za kalendářní rok podstatně méně směn než člověk s pravidelnou 8hodinovou pracovní dobou od pondělí do pátku.

V úvahu se ale bude brát pouze průměrná délka sjednané týdenní pracovní doby. Pokud zaměstnanec odpracuje za týden více hodin, tak se to na výpočtu dovolené nijak neodrazí.

Nově bylo schváleno také sdílené pracovní místo, které umožní zaměstnavateli zaměstnat více pracovníků v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo. O tom Vás budeme informovat v našem dalším článku.

Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým v Connect Economic Group s.r.o. neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.