„Každý deň dostávame príležitosť zmeniť všetko, čo nás robí nešťastnými. Využime ju!,“ říká Jana Sova Demčová, Business Development Director a Certifikovaná mezdzinárodná NLP business trenérka z Cognitio-scan s r.o..


Jméno a příjmení: Jana Sova Demčová
Název společnosti: Cognitio-scan s r.o.
Pozice: Business Development Director a Certifikovaná mezdzinárodná NLP trenérka
Obor: Vzdelávanie, osobný a profesionálny rozvoj
Členství v klubu: Developerský klub Praha


 

V Business Friends som členkou Developerského klubu Praha a zastupujem spoločnosť Cognitio-scan s r.o. Cognitio-Scan s.r.o. je spoločnosť zameraná na vzdelávanie, koučovanie a podporu rozvoja pre jednotlivcov, tímy a organizácie. Už viac ako 12 rokov sa zaoberáme najmä vývojom komunikačných zručností, uvedomelosti, vyššej kognície, emocionálneho, mentálneho a duševného zdravia a udržateľného rozvoja organizácií (leadershipom).
Na podporu rozvoja používame osvedčené techniky a metódy vrátane nástrojov NLP, psychometrické meranie prostredníctvom nástroja Cognitio-Scan® vyvinutého našou spoločnosťou v spolupráci s holandskou spoločnosťou FPNP (Frits Philips jr.&Partners) a medzinárodnú platformu Impeccable Leadership, techniky hypnózy, samostatne vedené meditácie, prístupy inštitútu HeartMath® (optimalizácia HRV), mBraining, IEMT a
mnoho ďalších.
Našim cieľom je uvoľniť skrytý potenciál a talent jednotlivcov a tímov a udržateľný rozvoj organizácií s pozitívnym vplyvom na spoločnosť.  Aby mal každý možnosť ukázať svoju skutočnú silu.

Našou víziou je prispieť k lepšiemu svetu. Preto pomáhame jednotlivcom, tímom a celým organizáciám porozumieť ľuďom. Pochopiť, ako funguje ľudská psychika, a odhaliť čaro ľudského faktora. Vedome využívať komunikáciu, aby sme prispeli k väčšiemu porozumeniu, slobode a zmysluplnosti.

Našimi základnými hodnotami sú sloboda, láska, tolerancia, úcta, sebazodpovednosť a autenticita.

Svoju víziu napĺňame pomocou:

  • otvorených dlhodobých NLP tréningov v Čechách a na Slovensku
  • offline workshopov pre tými aj jednotlivcov
  • online živé tréningy a webináre s medzinárodným celoeurópskym presahom
  • hight impact – na mieru šité tréningy pre organizácie
  • individuálny mentoring a koučing

Ja sama som spoluzakladateľkou spoločnosti a mojou hlavnou rolou je business development a realizácia hlavne vysoko účinných tréningov v organizáciách, nie len v oblasti komunikácie, ale aj leadershipu, týmovej dynamiky, motivácie, rozvoja talentov a zmien chovania.

Spoločnosť Cognitio-Scan s.r.o. má viac ako 12 rokov skúseností v oblasti osobného a profesionálneho rozvoja jednotlivcov, tímov a celých organizácií. Naši školitelia majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vedúcich pozícií, čo im umožňuje spojiť rozvojový program s vhľadom do fungovania organizácií.
Naše služby využíva viac ako 50 spoločností od start-upov cez malé a stredné firmy až po veľké korporátne spoločnosti v rámci našej medzinárodnej pôsobnosti v Európe. Medzi medzi našich obchodných klientov patria hlavne výrobné spoločnosti, IT spoločnosti, finančné inštitúce a zdravotnícke organizácie.
Pred dvoma rokmi sme vybudovali profesionálne vysielacie štúdio so zelenou obrazovkou, ktoré nám umožňuje poskytnúť klientom tisíce hodín rozvojových programov na diaľku v online prostredí.
Naše online a offline školenia absolvovalo viac ako 3 500 účastníkov.

Moje krédo:

Ak chcete zlepšiť svet, začnite od seba, hovorí známe príslovie. To je možné len vtedy, keď jednotlivci, ktorí tvoria našu spoločnosť, pracujú na svojom individuálnom rozvoji. Vonkajší mier je reálne možný len prostredníctvom realizácie vnútorného mieru. Ak je vojna v nás, budeme vo vojne aj s naším okolím.

Kontaktní údaje:

Cognitio-scan s r.o.

Jana Sova Demčová

email: jana.demcova@cognitio-scan.com

mobil: +420 775 117 286

Linkedin: Jana Sova Demcova

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email