„Tak, jako je nebe plné hvězd, je svět plný informací, které někdo nechtěl zveřejnit.,“ říká Tomáš Kraus, majitel firmy AKRATO.

Jméno a příjmení: Tomáš Kraus

Název společnosti: AKRATO

Pozice: majitel

Obor: procesní řízení, standardy ISO, auditování

Členství v klubu: Panorama Wellness Plzeň 

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Více než 10 let se zabývám procesním řízením ve společnostech formou zavádění systémů řízení dle mezinárodních norem ISO. Management kvality (ISO 9001), bezpečnosti informací (ISO 27001), IT služeb (ISO 20000-1) nebo kybernetická bezpečnost (zákon o KB), to jsou některé z těch, které Vám mohu pomoci implementovat. Máte je již zavedené? Pomohu Vám je udržovat nebo Vám je mohu zkontrolovat nezávislým interním auditem. Přenášíte požadavky na své dodavatele? Pošlete mne k nim, ověřím, zda Vaše požadavky plní formou zákaznického auditu. Mohu s Vámi projít také certifikačním auditem, u kterého mne můžete vidět také na straně certifikačního auditora.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Mezi zákazníky, pro které jsem realizoval projekty, patří malé firmy stejně tak, jako velké nadnárodní společnosti nebo orgány místní samosprávy (obce) a státní správy (ministerstva).

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Povedlo se mi postavit se plně na vlastní nohy s následnou pozitivní reakcí od jiných “kolegů” z oboru, kteří mají zájem se mnou navázat hlubší spolupráci. Mám radost ze zapojení do projektu Business Friends, myslím, že z navázaných kontaktů může vzniknout zajímavá spolupráce a třeba i přátelství.

Máte nějaké životní krédo?

Dělat věci jednodušše a přitom funkčně, efektivně a efektně.