Jméno a příjmení: Sylva Sedláčková

Název společnosti: PS Legal, advokátní kancelář

Pozice: advokátka

Obor: právo – advokacie

Členství v klubu: HOLIDAY INN STŘEDA

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Advokacii se věnuji již bezmála deset let, z toho více než pět let v rámci spolupráce v PS Legal, kterou jsem spoluzakládala.

Na základě spolupráce několika advokátů a advokátních koncipientů poskytuje naše advokátní kancelář komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky v rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům tuzemských i zahraničních podnikatelů, veřejnoprávních nebo soukromých subjektů. Pro lepší představu je to příprava smluvní dokumentace na míru, stejně jako zastupování před soudy nebo správními orgány. Nabízíme rovněž individuální právní poradenství či zprostředkování dalších služeb (například notáře, daňového poradce, soudního znalce, mediátora nebo psychologa či terapeuta typicky v rodinně právních věcech).

Při řešení jakéhokoliv právního problému si zakládáme především na individuálním a lidském přístupu. Troufám si říci, že toto je jeden z hlavních faktorů, proč naši klienti využívají dlouhodobé spolupráce s naší kanceláří.

Možná by v této souvislosti stálo za zmínku, že advokacie není jenom tvrdý byznys. Opakovaně se přesvědčuji o tom, že férovost, otevřenost, laskavý přístup a empatie, jsou daleko efektivnější nástroje k dosažení cíle.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Naše kancelář pokrývá široké klientské spektrum, od velkých zavedených společností, přes drobné živnostníky, začínající podnikatele i matky samoživitelky nebo jednotlivce, kteří se dopustili méně či více závažného protiprávního jednání.

Díky specializaci jednotlivých advokátů, je naše kancelář skutečně připravena řešit prakticky jakýkoliv problém. Velmi často se stane, že původní zadání se odkrýváním dalších skutečností, změní, a vyvstane tak potřeba přesahu do jiného oboru práva.

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Největším úspěchem je spokojenost klienta a já jsem vděčná za to, že podle tohoto měřítka mohu hrdě říci, že naše kancelář úspěšná je. Vážím si každého, i malého dílčího úspěchu, který tvoří pouhý dílek skládanky, neboť je to neuvěřitelná motivace pro další práci.

Za nemalý úspěch považuji také kolektiv svých kolegů a spolupracovníků, bez nichž by práce nebyla taková zábava.

Máte nějaké životní krédo?

„Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko!“ Jinak řečeno, počítat se všemi možnostmi, jak situace dopadne, a věřit v tu nejlepší možnou.