Autor: Jiřina Maxová, Connect Economic Group s.r.o.

Změny oproti jarnímu ošetřovnému

Ošetřovné se oproti minulému uzavření školských zařízení vztahuje jen na rodiče s dětmi do 10 let, respektive do dovršení jedenáctého roku. V případě péče o osoby od stupně I. závislosti je to bez omezení věku, stejně jako o osob starších 10 let závislých na péči jiné osoby využívajících služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Výše dávky se již nyní nezvýší z 60% na 80%, jak tomu bylo v předchozím období, ale pečující osoba dostane pouze 60% z denního redukovaného základu za každý kalendářní den. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření. Návrh by měl zahrnout i zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, pokud však jejich výdělek dosahuje hranice pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Rodič po ukončení měsíce vyplní “Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení“. Součástí této žádosti bude i čestné prohlášení o uzavření školy, které vyplní žadatel, a předá ho zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně tento podklad zašle na OSSZ ke zpracování. ČSSZ nyní připravuje nový, jednodušší formulář, který bude k dispozici na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Oproti minulému období nebudou školy vydávat žádný formulář, vše bude na ePortálu ČSSZ.

Nezapomeňme, že ošetřovné je možné pobírat jen v době uzavření školského zařízení a nevztahuje se na prodloužení podzimních prázdnin. Prozatím bude tedy možné čerpat ošetřovné ve dnech od 14.10. do 25.10.2020. Skrze ošetřovné dostane zaměstnanec vyplaceno 12 kalendářních dnů, přestože v práci bude chybět pouze 8 pracovních dnů – to by mělo částečně vykompenzovat nenavýšení dávky z 60% na 80%.

Příklad 1

Hrubá mzda zaměstnance činí 14.600 Kč – jeho čistá mzda je v tomto případě 12.124 Kč. Pokud bude čerpat ošetřovné, pak jeho čistá mzda bude činit 8.268 Kč a od ČSSZ k tomu dostane vyplaceno 2.988 Kč. Celkem bude v tomto případě jeho čistá mzda při čerpání ošetřovného 11.256 Kč, přijde o 868 Kč. Redukovaný denní výměr 260 Kč na den. Pokud projde navýšení na 400 Kč na den, zaměstnanec dostane o 944 Kč více, než kdyby byl v práci.

Příklad 2

Hrubá mzda zaměstnance činí 17.800 Kč – jeho čistá mzda je 14.327 Kč. Pokud bude čerpat ošetřovné, pak jeho čistá mzda bude činit 9.871 Kč a od ČSSZ k tomu dostane vyplaceno 3.804 Kč. Celkem bude v tomto případě jeho čistá mzda při čerpání ošetřovného 13.675 Kč, přijde o 652 Kč. Redukovaný denní výměr 317 Kč na den. Pokud projde navýšení na minimální dávku 400 Kč na den, zaměstnanec dostane o 344 Kč více, než kdyby byl v práci.

 

O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.