Autor: Šárka Pelikánová

Název společnosti: Connect Economic Group s.r.o.

Obor: ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Kontakt: pelikanova.sarka@connectgroup.cz , 774 724 463

 

Blíží se konec roku a vy nevíte, co všechno musíte udělat z daňového hlediska? V tomto článku najdete odpověď na všechny vaše otázky.

 
Konec kalendářního roku
 
Úkonů, které musíte jako podnikatel vykonat s koncem kalendářního roku, je celá řada. Z účetního hlediska se jedná hned o několik věcí. Musíte zkontrolovat, zda byly dodány všechny účetní doklady (přijaté faktury, bankovní výpisy atd…) a hlavně, zda jsou všechny doklady zaúčtované. Je potřeba se zaměřit především na nespárované platby v bance a zjistit, zda k některým pohybům v bance nechybí doklady a zda všechny pohyby mají své opodstatnění a dají se vysvětlit.
 
Dále je nutné provést inventarizaci všech rozvahových účtů a vyčíslit výsledek hospodaření, zamyslet se nad časovým rozlišením a dohadnými položkami a naplánovat fyzické inventury majetkových účtů.
 

Mzdová účetní musí provést roční zúčtování daně zaměstnancům, kteří o něj zažádali a splnili podmínky pro jeho provedení, se zaměstnanci podepsat v dostatečném předstihu prohlášení poplatníka daně z příjmů na nové zdaňovací období, nahlásit splnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (hlásí se na úřad práce) a podat Vyúčtování zálohové a srážkové daně za skončené zdaňovací období (na FÚ).

Do řádného termínu je nutné doručit Evidenční listy důchodového pojištění na OSSZ a předat kopie zaměstnancům.

Nezapomeňte, že pokud využíváte služeb daňových poradců a oni se sami neozývají, zkontaktujte je co nejdříve.

Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .

Vaše kontaktní údaje a odkazy

https://www.connectgroup.cz/

Copyright © 2022 Šárka Pelikánová, All rights reserved.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email