„Cokoli děláte, začněte u svých snů,“ říká Jiří Müller, hlavní architekt a spoluzakladatel z ateliéru 2MAD.

Jméno a příjmení: Jiří Müller

Název společnosti: 2MAD s.r.o.

Pozice: hlavní architekt a spoluzakladatel

Obor: architektura a stavitelství

Členství v klubu: Palace I středa

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Jádro našeho týmu jsou architekti a projektanti, kteří úzce spolupracují s dalšími odborníky z různých oblastí, abychom byli společně ideálním partnerem pro každého klienta od začátku projektu až po jeho realizaci i dál v průběhu života stavby. Nejdřív se hodně ptáme, abychom pak mohli navrhovat na míru opravdovým potřebám – protože jedině tak může být výsledek splněným snem investora.

Pomáháme se všemi etapami projektu včetně výběru místa/pozemku i sestavení zadání, všechny starosti a vyřizování spojené s navrhováním i stavbou bereme na sebe. Během naší praxe jsme se navázali na ověřené dodavatele a specialisty, takže si poradíme s různým měřítkem projektu od interiérů a rodinných domů až po komerční objekty. U velkých projektů pomáháme i s vytvořením strategie návratnosti investice, definováním zadání pro udržitelný návrh a vytvořením podkladů pro marketing a prezentaci projektu.

Ateliér jsme založili se statikem Pavlem Nechanickým s cílem vyvážit a optimalizovat estetickou a technickou stránku projektů – za architektonickou hodnotu zodpovídám a konstrukční kvalitu řeší on jako autorizovaný projektant.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Mezi naše typické klienty patří jednotlivci a menší či střední firmy. Nejde nám jen o dobrý výsledek, ale i o skvěle fungující proces a vztahy, proto se našimi zákazníky stávají ti, kteří naši službu vnímají jako spolupráci, jsou otevření jinému způsobu myšlení a dokážou respektovat role všech zúčastněných stran. Nejčastěji to jsou manažeři, ředitelé a majitelé firem, kteří mají nebo chtějí pomoci najít jejich dlouhodobou vizi fungování.

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Náš úspěch neměříme velikostí projektu. Ať už jde o interiér, rodinný dům nebo komerční stavbu, máme radost z každého dobrého projektu a spokojeného klienta. Těší nás, když v průběhu procesu vzniknou nové vazby, zajímavá propojení a mezioborová spolupráce, což vždy posune projekt i samotného klienta mnohem dál, než bylo v původním zadání.

Dám příklad klienta, kterému jsme ušetřili peníze, spoustu práce a ještě mu pomohli rozšířit možnosti. Přišel za námi se studií, kterou měl pro svůj investiční záměr už několik let hotovou. Stavba by to byla sice hezká, ale klient byl nespokojený, protože nerespektovala jeho potřeby a finanční rámec. Společně s jedním z našich partnerů jsme vytvořili nový model fungování stavby tak, aby byl její provoz včetně realizace pro klienta výhodný a dlouhodobě udržitelný – kombinace prodej a pronájem. Na nové zadání jsme vytvořili návrh, díky kterému jsme mohli změnou konstrukčního systému, uspořádáním funkcí a rozmístěním prostorových prvků snížit celkové náklady řádově o několik milionů. A bez kompromisů na kvalitě. Tohle všechno je možné, pokud se věnuje dostatek času přípravě projektu!

Všechny naše dokončené projekty najdete na webu, krátké zprávy z těch rozpracovaných postupně přidáváme na FB nebo Instagram.

Máte nějaké životní krédo?

Každý má sny, jen na ně většina z nás zapomněla. Vždycky stojí za to je zase oživit a dát jim váhu – jakkoli malé nebo velké jsou!