„Pomáhám lidem a firmám fungovat lépe a podporuji je v jejich rozvoji“ říká Ing. Lenka Palatová, z PRO ZMĚNU.

Jméno a příjmení: Lenka Palatová

Název společnosti: PRO ZMĚNU

Pozice: majitelka

Obor: firemní a osobní poradenství, provázení a optimalizace změn, psychosomatika

Členství v klubu: Crystal Club Praha

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

PRO ZMĚNU se zabývá firemním a osobním poradenstvím.
Jak už to z názvu vyplývá, podporujeme naše klienty zejména s procesy změn, které potřebují realizovat nad rámec jejich standardní, běžné činnosti – ať už jsou to změny plánované (jako jsou např. změna strategie, rozvoj nových produktů či projektů, optimalizace stávajícího chodu firmy, vstupy na nové trhy, řešení prodeje nebo následnictví) nebo neplánované (např. krizové řízení či re-start). Díky naší podpoře realizují naši klienti změny snáze, rychleji a šetrněji.

Specifickou oblastí v procesu změn je naše podpora a velmi specifické know-how v oblasti psychosomatiky, práce s lidmi a týmy.
Jako jeden z účinných nástrojů používáme cíleně volené workshopy, semináře a sofistikované metody osobního rozvoje a nácviku dílčích jemných dovedností. Se změnou návyků chování a myšlení pomáhají jedinečné směsi esenciálních olejů.

Kromě poradenství nabízíme firmám i sdílení know-how a postupů formou konzultací či mentoringu.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

V současné době jsou našimi klienty střední a malé firmy, podnikající lidé, kteří potřebují přizpůsobit své podnikání současné nejisté situaci, ale i jednotlivci, kteří procházejí osobními nebo životní mi změnami. Podporujeme je v rámci procesů změn nebo při přezkoušení dosavadní strategie. Pomáháme jim zabezpečit budoucí úspěšné a spokojené fungování do budoucna.
Náš fokus tedy směřuje zejména na majitele a vedení firem, ale i na jednotlivce procházející osobní změnou.

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

V poslední době se nám povedlo pomoci několika našim klientům znovuobnovit podnikání a nastartovat jejich business novým směrem nebo i vyřešit konflikty v mezilidských vztazích.
Úspěšně provázíme různými typy krizí jednotlivce.
Na podporu procesů změn se nám v poslední době podařilo vyvinout a vyrobit jedinečné směsi esenciálních olejů, které jsou svým přímým působením na příslušná mozková centra účinnými pomocníky při přenastavování navyklých vzorů a mechanismů chování.

Máte nějaké životní krédo?

Ber změnu jako příležitost k něčemu lepšímu.