Speciální snídaně v Plzni - Zabezpečení a bezpečnost dat

02červen8:0010:30Speciální snídaně v Plzni - Zabezpečení a bezpečnost dat8:00 - 10:30 Hotel a wellness Panorama, V Lomech 11, Plzeň

Podrobnosti události

Po dlouhé době online se opět potkáme offline a tentokráte si budeme povídat o jednom velmi aktuálním tématu s odborníky na jeho různé aspekty. 

Rezervujte si místo v diáři a časem vám prozradíme více informací.

Čas

(Středa) 8:00 - 10:30

Místo konání

Hotel a wellness Panorama

Hotel a wellness Panorama, V Lomech 11, Plzeň

Pořadatel

Dare2, s.r.o.

info@dare2.cz Lipvá 42, Plzeň

Learn More

Zdravotní pokyny pro akci

Požadovaný respirátor
Nutné dodržovat rozestupy
Další zdravotní pokyny COVID-19 informace - v průběhu setkání je nutné používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Setkání Business Friends je možné se zúčastnit za následujících podmínek: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. Pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů mějte prosím s sebou dokumenty prokazující splnění výše uvedených podmínek. Svou účastí na setkání potvrzujete splnění výše uvedených podmínek.