Toto je opakovaná událost

Rozvoj vnitřní síly a odolnosti

25únor18:0020:00Rozvoj vnitřní síly a odolnosti18:00 - 20:00

Podrobnosti události

Co nabízíme:
ucelený 5-ti měsíční, celostní
program pro rozvoj vnitřní síly
a odolnosti
.
V rámci 12ti 2 hodinových online
setkávání
s vámi budeme sdílet komplexní systém funkčních a v praxi ověřených metod a technik díky
kterým můžete získat vnitřní sebejistotu a realizovat velký krok v rámci
vašeho osobního rozvoje.

Součástí každého
setkání
budou kromě sdílení
informací i
praktická cvičení a celá
škála tipů jak rozvíjet vnitřní sílu a odolnost v běžném osobním nebo
pracovním životě
.
Jednotlivá setkání se vzájemně doplňují
a logicky na sebe navazují.

 

Program a
obsah:

 

1.
Termín 25. 2. 2021
Úvod – co je to vnitřní síla a odolnost
a jak je možné je rozvíjet?
Představení celého systému a obsahu programu, představení účastníků.
Možnosti rozvoje osobního potenciálu, vnitřní síly a odolnosti.
Pravidla práce – bezpečnost práce, doplnění hlavních zásad a rozvinutí (každý
je jedinečný, každý má svojí pravdu, ale zároveň je tady jediná pravda, každý
je na jiném stupni svého vědomí, každý má svojí rychlost, ale každý může
rozvinout svůj potenciál, pokud jen trochu bude moci a chtít), nutná je osobní
zodpovědnost sám/sama za sebe, což pro každého = dospělost v celostním smyslu.
Praktická cvičení: technika vědomé práce s tělem (Lenka) a s myslí
(Veronika), včetně nastavení mysli a všímavosti.

 

2.
Termín 11. 3.
Čakrový systém a energetický systém člověka
.
Možnosti harmonizace a vizualizace čaker. Možnosti práce s energií a vnitřní
sílou.
„Klasika“, co lidé běžně znají = 1 – 7, ale při rozvoji osobního potenciálu je
potřeba hlubšího kotvení, tedy pod 0. A pro rozvoj vyšších smyslů – je
potřebné/výhodné napojení nad 7. a dál (dle osobních dispozic).
Je dobré začít s jednotlivými čakrami, ale je nutné i jejich propojování a
harmonizace.
Veronika – vizualizace a harmonizace čaker.
Lenka – vědomější práce energiemi, ale i s hudbou a rytmem, různé podpůrné
metody – cvičení s dechem, barvy, arteterapie, esence.

3.
Termín 25. 3.
Rovnováha a life balance
Při jakékoliv práci je dobré vyvarovat se extrémům, velkým tématem (nejen
osobního rozvoje) je téma hranic, ne nadarmo platí „zlatá střední cesta“,
umírněnost, vyváženost, dobře rozlišovat. V tomto semináři tedy
rozebereme, co jsou hranice, jak omezují. Co je reálné, co vytvořené, co
ochranné a omezující? Zmíníme i souvislost přírodními, vesmírnými a „božími“
zákony, hermetismus.
Cvičení: balanční cvičení (balanční podložka, atd…) posilování hlubokého
stabilizačního systému (zmínit různé způsoby).
Veronika – jak správně zapnout hluboký stabilizační systém.
Lenka – téma hranic a jak je rozpoznávat, vymezovat, respektovat nebo
překonávat.

4.
Termín 8. 4.
Strachy a pochybnosti vs. svoboda a
odvaha
.
Tento seminář navazuje na téma hranic, protože jejich překonávání je obvykle
spojeno se strachy. Diskuse na téma strachy, rozpoznávat co je reálné a co je
iluze, co je „moje“ a co je převzaté, trpělivost, vytrvalost.
Lenka –prohloubení praktiky vědomé práce s tělem –stav napojení na sebe,
na zem a na své zdroje.
Veronika – jak pracovat se strachy, nebát se, procházet jimi, Práce
s myslí a jiné techniky.

5.
Termín 22. 4.
Prevence syndromu vyhoření.
Pro všechny lidi, zejména pro lidi aktivní, pracovité a silné, je důležité uvědomění
si svých hranic, překonávání stresu, práce s životní energií time-management
a dobré určování si priorit.(osobní a pracovní). Tomu se budeme věnovat
v tomto semináři. Zmíníme i následující: Umět se věnovat podstatnému a
důležitému. Umět říkat ne – asertivnost, umět se prosadit, inteligentní
kritika, neplýtvat časem na nepodstatné.
Lenka – jak čerpat energii – práce s životní energií – cesta do středu,
práce se zemským ohněm, sycení se světlem.
Veronika – dech, nadechovat světlo, vydechovat napětí a temnotu.
Obě – jak relaxovat – různé možnosti dle individuálních potřeb (aktivní
odpočinek, nicnedělání, meditace, hudba, tanec).

6.
Termín 6. 5.
Dostat se do svého středu.
Diskuse o tom, co to je – do
středu těla, do středu duše, být v ose a práce s osou.
Veronika – Meditace Vipassaná (zmínit a základ jak začít meditovat
Mindfulness, všímavost, citlivost, vnímavost – technika na kotvení se
v přítomném okamžiku, být bez posuzování, hodnocení, analyzování.
Lenka – práce s osou, cvičení pozornosti, soustředěnost na činnost a právě
probíhající okamžik.

 

7.
Termín 20. 5.
Dostat se plně do těla.
Jen pokud jsme si plně vědomi svého těla na všech úrovních, můžeme správně
působit ve vnějším světě. V tomto semináři zmíníme: jak propojit tělo a
duši, k tomu všemu je důležité zpracovat staré zátěže či uzavřít minulost –
osobní, rodové, karmické – zranění duše z minulých životů zbořit, co již nemá
prostor v mém životě. Propojení a integrace – emocionální tělo, mentální tělo,
fyzické, energetické, světelné tělo.
Lenka i Veronika – sdílení technik jak odstranit překážky, které člověku brání
být plně v těle, v sobě – i s pomocí vizualizace, představivosti,
práce s dechem a vnitřním zrakem a opět další vrstva vědomé práce s tělem.

8.
Termín 3. 6.
Jak zpracovávat negativní emoce.
Život vždy neplyne tak, jak bychom si ideálně přáli – někdy se mohou dostavit
negativní emoce – strach, hněv, úzkost, deprese.
V rámci tohoto semináře budeme sdílet techniky a podpůrné prostředky jak na to.
Jak to negativní rychle a snáze zvládat – pomocí Vědomé práce s Tělem,
práce s dechem, myslí a s energiemi. Otevření a uvolnění
energetických „kanálů“ pro práci se silnými energiemi a osvojení si technik,
jak tyto náročné energie a emoce z těla a z vlastního energetického
systému odvádět.

9.
Termín 17. 6.
Budování nové vize.
Bez jasné vize není možné stanovovat budoucí plán a jasné dílčí kroky do
budoucnosti. Probereme co je vize, jak „nastartovat“ nové začátky, jakým směrem
a jak rozvíjet svůj potenciál, v jakých oblastech.
Pomůžeme se s koncepcí IKIGAI, budeme pracovat s představivostí i
s emocemi. Kdo bude chtít, může si vytvořit sofistikovaný vision-board
(propojení klasického vision boardu s time-managementem).

 

10.
Termín 1. 7.
Cílené vnitřní posilování vnitřní síly a
odolnosti
.
Tento workshop shrne silné techniky z předcházejících seminářů a bude
zaměřen:
1)            na techniky vedoucí
k posílení vnitřní síly a odolnosti zahrnující práci s tělem,
s myslí,
s dechem, s afirmacemi.
2)           na odstranění zátěží, které
vnitřní sílu oslabují
3)           na „pozitivní“ úklid ve svém
okolí i ve vztazích

11.
Termín 15. 7.
Vědomý způsob života.
Diskuze na téma co je to být vědomý, jak vědomě spoluutvářet svůj život
i svět okolo nás. Jak zůstat věrný sám/sama sobě. Být si vědomý sám sebe,
schopnost jít vlastní cestou:
Sdílení metod jak udržovat směr a odolávat tlaku okolí.
Nastavení základních nosných principů žití i práce.
Metoda 5x win-win, fair trade, fair play, fair life – to vše převedeno do
konkrétních pravidel.
Nové nastavení rolí, které v našem životě „hrajeme“ tak, abychom hráli sami
sebe.

  

12.
Termín 29. 7.
Klid v oku hurikánu
Závěr, shrnutí všech předcházejících workshopů, resumé, otázky a odpovědi.
Účastníci celého cyklu získají shrnutí i pracovní materiál.

Cvičení: Lenka – práce s vlastní osou, aktivace čakry Moudrosti.

                             Veronika
– Mindfulness, představivost, mysl, dech.

   

Cena:                    6.800,- Kč / os. (= 283,-
Kč/hod.)
                                 750,- Kč/ za jednotlivý seminář
Termín:               od 25. 2. do 29. 7.
2021 – vždy od 18 do 20 hod.

Lektorky:            Bc. Veronika Petrová, DiS. a Ing.
Lenka Palatová

(weby:
https://www.stastnamysl.cz/
http://pro-zmenu.cz/ )
Přihlášky na mailech: veronika.petrova@email.cz
nebo lenka@palatova.cz
.
Platby prosíme na účet číslo:
2675213003/0800, do zprávy pro příjemce uveďte prosím rozvoj síly vaše jméno.
Děkujeme.

Těšíme se na vás:)
Lenka a Veronika

 

Více

REGISTRACE ZDE

Registrace e-mailem

Čas

(čtvrtek) 18:00 - 20:00

Místo konání

on-line

Pořadatel

Ing. Lenka Palatová

Tel.: 00420602610086, mail: lenka@palatova.cz Wuchterlova 5, Praha 6

Learn More