Toto je opakovaná událost

Klub Ladies Brno

16listopad8:4511:00Klub Ladies Brno8:45 - 11:00

Podrobnosti události

Přijďte na setkání našeho Dámského podnikatelského klubu!

Cena vstupného: 200 Kč. Pro hosty na 3. a další návštěvě poplatek navíc 1.590 Kč plus DPH.

Manažerka klubu: Romana Sittová, 776 575 272, rsittova@gmail.com

Čas

(úterý) 8:45 - 11:00

Místo konání

Business Friends Brno

Zdravotní pokyny pro akci

Požadovaný respirátor
Nutné dodržovat rozestupy
Další zdravotní pokyny COVID-19 informace - v průběhu setkání je nutné používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Pokud je na setkání více než 10 účastníků ve vnitřních prostorách, je možné se setkání Business Friends zúčastnit za následujících podmínek: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. V případě, že setkání Business Friends probíhá v provozovnách stravovacích služeb, jsou účastníci oprávněni vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb, nevykazují-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a jsou-li, s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě schopni: i) prokázat, že splňují podmínky stanovené v předchozích bodech, nebo ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem Pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů mějte prosím s sebou dokumenty prokazující splnění výše uvedených podmínek. Svou účastí na setkání potvrzujete splnění výše uvedených podmínek.