Eventito má na svědomí SparkTECH, softwarová společnost, která je s Business Friends od samého začátku. A Eventito je spjaté s působením SparkTECHu na business networkingu a vice versa.

SparkTECH dělá software na zakázku. Zkrátka cokoliv, co může klientovi usnadnit cestu k elektronizaci procesů. Od samého začátku byl jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů právě business networking. Jenže když někomu popisujete, že děláte software na zakázku, je to mnohem hůře uchopitelné, než například “dělám weby”, “peču chleba”, “nabízím právní služby” nebo “opravuju auta”. Individuální vývoj software jste již po přečtení předchozí věty určitě zapomněli. A to nás trápilo.

Po nějaké době existence společnosti a její účasti na business networkingových setkáních jsme začali pokukovat po vlastním produktu - něčem, co bychom mohli dělat podle vlastního návrhu. A právě business networking v té době fungoval na bázi volně dostupných nástrojů - volně dostupná mailová služba rozesílající pozvánky, reakce zachytáváné do e-mailového klienta a přepisované do excelové tabulky, která sloužila jako základ pro seznam účastníků atd. A ve SparkTECHu jsme si řekli, že bychom mohli udělat systém, který by tyto nástroje kombinoval. A teď si říkáte, že tak vzniklo Eventito. Ne. Tak vzniklo Networkuj. Projekt, který předcházel dnešnímu Eventitu. Ale už na něm jsme byli schopni vyřešit problém nastíněný výše - na každé snídani jsme říkali “to, co Vás pozvalo, je příklad naší práce”. A už z toho jsme měli radost.

Jak se začalo Networkuj šířeji používat, ozývali se organizátoři i typově jiných akcí, než business networkingů. A Networkuj bylo příliš svázané s jejich fungováním. Proto jsme se rozhodli předělat jádro systému a v návaznosti na to ho i rebrandovat - a tak vzniklo Eventito.

Eventito je, jak říkáme ve SparkTECHu, event management system. Nabízí kombinaci funkcí, které najdete v CRM systémech, mailovacích nástrojích a některých dalších. Snažili jsme se vybírat ty funkce, které spojené na jednom místě, přinesou uživatelům co možná největší užitek.

Nevynalézáme kolo tam, kde víme, že nedokážeme konkurovat specializovaným službám. Proto Eventito obsahuje například externí službu pro mailing, aby byla zaručena vysoká doručitelnost a řešení pro případ zalistování IP adresy na spam listy, dále externí wysiwyg editor, aby se co nejvěrněji otiskla uživatelova představa o stránce události nebo e-mailu do jeho finální podoby apod. K tomu se snažíme o vstřícnou uživatelskou podporu, která je v našem odvětví mnohdy zdrojem strachu a nejistoty. Zkrátka chceme dostát našemu heslu, že “naši uživatelé dělají skvělé akce a my jim k tomu dáváme komplexní nástroj”.